Traditional Filipino Christmas Carols Mp3 Download    Traditional Filipino Christmas Carols
    00:00 - Ang Pasko ay Sumapit 06:21 - Sa Paskong Darating 08:54 - Namamasko ( Sa may Bahay ng Aming Bati ) 10:29 - Noche Buena 13:30 - Kampana ng Simbahan 16:23 - Ang Magandang Christmas Tree 18:56 - Paskong Anong Saya ( Bati Nami'y Merry Christmas ) 21:36 - Misa De Gallo 24:05 - Ang Diwa ng Pasko

    Related Videos